SECURITY INVESTMENT s.r.o.

Společnost SECURITY INVESTMENT s.r.o. byla založena 1. října 1999. Tehdy ještě jako dceřinná společnost společnosti INVEST TEL, s.r.o., pod obchodní firmou INVEST TEL Security, s.r.o. Hlavní náplní společnosti byl provoz bezpečnostní agentury včetně veškerých služeb pultu centrální ochrany (PCO) a to 24 hodin denně.

Pohled na klatovské věže V září roku 2003 byla společnost odprodána ze skupiny INVEST TEL, s.r.o. soukromému investorovi, který změnil obchodní firmu na SECURITY INVESTMENT s.r.o. a rozšířil činnosti o zprostředkování služeb v oblasti pojišťovnictví, zabezpečení života i majetku a poradenství v oblasti osobních financí. To vše při zachování plné funkčnosti divize bezpečnostní agentury.

Postupem doby a vývojem na trhu financí a bezpečnostních služeb došlo ke konsolidaci aktivit a dnes společnost nabízí ucelenou řadu produktů zaměřenou na pokrytí bezpečnostních a finančních rizik a to včetně možnosti správy nemovitostí. Tuto komplexní činnost vyvíjí pro celou řadu partnerů (viz Reference) zejména na území Karlovarského, Plzeňského a Budějovického kraje.

Snahou zaměstnanců společnosti je nabízet komplexní řešení od osobní finanční analýzy přes pojištění a zajištění veškerých možných rizik života i majetku až po vlastní ostrahu a ochranu majetku.

Společnost je registrována v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 11612.

© SECURITY INVESTMENT s.r.o. 2008 & webmaster Tomáš Jirotka